Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 913/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 1973/UBND ngày 07/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 913/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 16/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 913/BXD-QLN
V/v: Trả lời CV số 1973/UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh Khánh Hoà

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Ngày 07/4/2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có công văn số 1973/UBND đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về giá đất để tính tiền sử dụng đất trong việc tiếp tục bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP đối với những hồ sơ đã nộp từ ngày 31/12/2007 trở về trước. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với những hồ sơ mua nhà đã nộp từ ngày 31/12/2007 trở về trước thì tiếp tục bán và vẫn áp dụng các chính sách hiện hành về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ để giải quyết việc bán những nhà ở này. Về giá đất để tính tiền sử dụng đất và việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được áp dụng theo quy định tại mục 2 của Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 và quy định tại điểm a, điểm b, điểm c của mục 2 và mục 3 của Nghị quyết 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương giải quyết các hồ sơ mua nhà ở đã nộp từ ngày 31/12/2007 trở về trước theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, QLN&TTBĐS

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 913/BXD-QLN về việc trả lời Công văn số 1973/UBND ngày 07/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238