Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 909/TCQLĐĐ-CĐKTK về phương thức sử dụng đất dự án xây dựng khách sạn dầu khí Thái Bình do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Số hiệu: 909/TCQLĐĐ-CĐKTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 04/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 909/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v Phương thức sử dụng đất DA xây dựng khách sạn dầu khí Thái Bình

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình

Phúc đáp Công văn số 558/STNMT-QLĐĐ ngày ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Quý Sở về việc xin ý kiến giải quyết vướng mắc về phương thức sử dụng đất dự án xây dựng khách sạn dầu khí Thái Bình, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí Thái Bình (sau đây gọi tắt là Công ty) là tổ chức kinh tế sử dụng đất để thực hiện dự án Khách sạn dầu khí Thái Bình với mục tiêu của Dự án là xây dựng khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, xây dựng căn hộ để bán, xây dựng phòng hội thảo, giải trí, phòng ở, phòng nghỉ chuyên gia; thời gian thực hiện Dự án là 49 năm.

* Đối với phần đất xây dựng khách sạn là thời hạn sử dụng đất được xác định là 49 năm như đề nghị của Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 67 của Luật Đất đai; nhà đầu tư được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

* Đối với phần đất xây dựng nhà cao tầng, trong đó có một số tầng được sử dụng làm các căn hộ để bán, một số tầng được sử dụng làm cơ sở dịch vụ, thương mại, cho thuê thì thời hạn sử dụng đất được xác định là ổn định lâu dài theo quy định tại điểm 4.2 khoản 4 Mục I của Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; nhà đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn lâu dài; người mua nhà ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 46 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CPĐiều 18 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình nghiên cứu, hướng dẫn thống nhất thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web Tổng cục QLĐĐ;
- Lưu VT, VP (TH), CĐKTK (VT, CT, PCT, MVP), Th(07).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 909/TCQLĐĐ-CĐKTK về phương thức sử dụng đất dự án xây dựng khách sạn dầu khí Thái Bình do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.543
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123