Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 89050/CT-QLĐ năm 2020 về tiền thuê đất của các Bệnh viện công lập tự chủ tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 89050/CT-QLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Tiến Trường
Ngày ban hành: 06/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 89050/CT-QLĐ
V/v tiền thuê đất của các Bệnh viện công lập tự chủ tài chính

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức;
- Viện huyết học và truyền máu Trung ương.

Cục Thuế thành phố Hà Nội nhận được Công văn số 10449/BTC-QLCS ngày 28/8/2020 của Bộ Tài chính về tiền thuê đất của Bệnh viện công lập tự chủ tài chính; Cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến các nội dung vướng mắc về quy định xác định thời điểm nộp hồ sơ miễn tiền thuê đất, cách xác định doanh thu nộp tiền thuê đất và tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất của các Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Viện huyết học và truyền máu Trung ương (gọi chung là Bệnh viện); Cục Thuế TP Hà Nội đã có:

- Công văn số 50070/CT-QLĐ ngày 10/6/2020 gửi Bộ Y tế đề nghị Bộ Y tế có văn bản gửi Bộ Tài chính để được nghiên cứu, báo cáo Chính phủ để tháo gỡ, hướng dẫn thực hiện chung

- Công văn số 62354/CT-QLĐ ngày 07/7/2020 báo cáo và đề xuất UBND Thành phố giao Sở Tài chính tổng hợp, bổ sung quy định về tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất đối với đất thuê của Bệnh viện công lập tự chủ tài chính và các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thực hiện các dịch vụ công khác như giáo dục, thể thao,... làm cơ sở để Cơ quan Thuế xác định đơn giá thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất.

Ngày 28/8/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 10449/BTC-QLCS về việc tiền thuê đất của Bệnh viện công lập tự chủ tài chính, trong đó hướng dẫn:

(1) Về tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất: Đề nghị Bệnh viện báo cáo UBND TP Hà Nội đồng thời phản ánh về Bộ Y tế để tổng hợp các vướng mắc của các đơn vị trực thuộc, gửi UBND TP Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo quy định.

(2) Vquy định thời điểm nộp hồ sơ miễn tiền thuê đất: Đề nghị Bệnh viện báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, đồng thời phản ánh về Bộ Y tế tổng hợp vướng mắc, xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thời điểm thuê đất của Bệnh viện, trên cơ sở đó chỉ đạo đơn vị thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất và nộp tiền thuê đất theo quy định pháp luật.

(3) Phân bổ doanh thu tính tiền thuê đất: Khi sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì Bệnh viện phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ.

Cục Thuế chuyển Công văn số 10449/BTC-QLCS ngày 28/8/2020 của Bộ Tài chính để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Viện huyết học và truyền máu Trung ương nghiên cứu, thực hiện.

Cục Thuế thành phố Hà Nội thông báo để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Viện huyết học và truyền máu Trung ương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Cục QLCS - Bộ Tài chính (để báo cáo);
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Sở: TC, TNMT;
- Các CCT trực thuộc Cục Thuế;
- Các phòng: NVDTPC, TTHT, TKT4;
- Lưu: VT, QLĐN.Hằng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 89050/CT-QLĐ năm 2020 về tiền thuê đất của các Bệnh viện công lập tự chủ tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.031

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209