Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 861/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 01/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/BNN-ĐMDN
V/v: Điều chỉnh phương án sắp xếp lại nhà đất của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại 32 Đại Từ, Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo 09 Thành phố Hà Nội

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên có công văn số 346 CV/TCT-ĐTXDCB ngày 28 tháng 3 năm 2011 về việc Xin điều chỉnh lại phương án sắp xếp nhà, đất và đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng ý, có ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Về vấn đề này Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước; Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, ngày 27/4/2010, tổ chuyên viên – Ban chỉ đạo 09 thành phố Hà Nội đã họp về phương án sắp xếp lại nhà, đất của khối doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị địa chỉ khu đất 32 Đại Từ, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên đang quản lý, sử dụng: “thống nhất giữ lại sử dụng theo quy hoạch của thành phố Hà Nội. Đề nghị Tổng Công ty liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai”.

Nay, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên lập Dự án Xây dựng, khai thác và kinh doanh khu tổ hợp đa năng và chung cư cao cấp tại khu đất đang quản lý, sử dụng tại 32 Đại Từ, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng thuận, đề nghị Ban chỉ đạo 09 thành phố Hà Nội điều chỉnh lại phương án sử dụng đất tại Khu đất trên là: Thống nhất giữ lại sử dụng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lập và thực hiện Dự án Xây dựng, khai thác kinh doanh khu tổ hợp đa năng và chung cư cao cấp, phù hợp với qui hoạch của thành phố Hà Nội và theo đúng qui định của Pháp luật.

Đề nghị Ban chỉ đạo 09 TP Hà Nội quan tâm giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý Công sản (Bộ T/c);
- TCty Lâm nghiệp VN (3 b);
- Lưu VT, ĐMDN (3 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 861/BNN-ĐMDN ngày 01/04/2011 về điều chỉnh phương án sắp xếp lại nhà đất của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại 32 Đại Từ, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.344
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.95.84