Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 83/BXD-QLN hướng dẫn quy định về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 83/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 83/BXD-QLN
V/v hướng dẫn một số quy định về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

Trả lời văn bản số 448/SXD-QLNTTBĐS ngày 23/8/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn một số nội dung có liên quan đến đối tượng, trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Theo quy định tại khoản a, Điều 3 của Thông tư số 36/2009/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 36/2009/TT-BXD) hướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị thì đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp bao gồm: "Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân (kể cả trường hợp đã được nghỉ theo chế độ quy định)". Như vậy, đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở nêu trên bao gồm tất cả các đối tượng kể cả trường hợp các đối tượng đó đã được nghỉ theo chế độ quy định.

2. Việc ghi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị

Ngày 27/10/2010, Bộ Xây dựng có Công văn số 2129/BXD-QLN gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi để thống nhất hướng dẫn cách ghi trong Giấy chứng nhận cho người có thu nhập thấp. Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4825/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23/11/2010 thỏa thuận thống nhất với Bộ Xây dựng cách ghi trong Giấy chứng nhận cho người có thu nhập thấp nêu trên, đồng thời Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1560/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 23/11/2010 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cách ghi trên Giấy chứng nhận khi cấp cho người có thu nhập thấp được mua, thuê mua nhà ở như sau: "Không được quyền cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, chuyển nhượng đến ngày..../.../...(ghi ngày, tháng, năm hợp đồng chuyển nhượng đủ 10 năm) trừ trường hợp chuyển nhượng cho Nhà nước hoặc...(ghi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở) hoặc cho đối tượng đã được địa phương xét duyệt được mua, thuê mua nhà ở thu nhập thấp".

3. Về việc thực hiện các giao dịch nhà ở thu nhập thấp

Trường hợp đã trả hết tiền mua nhà, nhưng chưa đủ 10 năm kể từ thời điểm ký Hợp đồng mua bán nhà ở thì người mua nhà ở thu nhập thấp chỉ được bán nhà ở đó (nếu có nhu cầu) cho Cơ quan quản lý nhà ở của địa phương (Sở Xây dựng) hoặc chủ đầu tư dự án hoặc cho đối tượng được mua nhà ở thu nhập thấp (theo giá bán không được vượt quá mức giá nhà ở thu nhập thấp cùng loại tại thời điểm bán).

Cũng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 của Thông tư số 36/2009/TT-BXD thì các giao dịch nhà ở thu nhập thấp (bán, cho thuê, cho thuê mua) sau thời gian 10 năm kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà sẽ được Bộ Xây dựng hướng dẫn sau.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau nghiên cứu, tổ chức thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật (Có bản sao Công văn số 4825/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 23/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công văn số 1560/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 23/11/2010 của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo) ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- UBND tỉnh Cà Mau;
- Lưu: VP, QLN(2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 83/BXD-QLN hướng dẫn quy định về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.550

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219