Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 828/UB-NNĐC ngày 05/04/2002 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà nội về việc thực hiện Quyết định số 20/1999 QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Số hiệu: 828/UB-NNĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 05/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 828/UB-NNĐC
V/v: Thực hiện Quyết định số 20/1999 QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

Các Bộ, Ngành, tổ chức, Đoàn thể Trung ương và các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể
- UBND các Quận, Huyện, Phòng tài chính vật giá các quận, huyện, Thành phố Hà Nội

 

Theo báo cáo của Sở Tài chính vật giá tại công văn số 681/STCVG/QLCS ngày 14 tháng 3 năm 2002 tình hình triển khai xét cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc  cho các đơn vị hành chính sự nghiệp còn quá chậm.

Đến nay Sở Tài chính, mới cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc cho 14 đơn vị trực thuộc Trung ương và 11 đơn vị thuộc Thành phố.

Việc xét, cấp giấy chứng nhận đến nay còn quá chậm do:

- Các cơ quan hành chính sự nghiệp có nhà, đất là trụ sở làm việc thuộc diện xét, cấp giấy chứng nhận chưa tích cực, chủ động triển khai công tác này. Việc chuyển giao quỹ nhà, đất từ hình thức thuê sang hình thức tự quản cho các đơn vị chưa thực hiện được vì việc bàn giao còn chưa rõ về khuôn viên đất, diện tích xây dựng (trong hợp đồng thuê nhà với các đơn vị, các  Công ty  kinh doanh nhà chỉ ghi được diện tích chính, diện tích phụ).

- Lãnh đạo UBND 12 quận, huyện chưa quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng, chưa đôn đốc kiểm tra việc tổ chức, thực hiện, hầu như coi việc này là nhiệm vụ riêng của cơ quan tài chính.

- Để thực hiện nghiêm túc Chỉ tị số 13/2000/CT-UB ngày 06/6/2000 của UBND Thành phố về việc thực hiện Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC ngày 25/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đẩy nhanh tiến độ xét, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý và sử dụng nhà , đất làm trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, UBND Thành phố giao:

1/ Giám đốc Sở Tài chính vật giá xét, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc  cho các đơn vị thuộc  Trung ương và Hà Nội (nếu các đơn vị đã có kết quả đo vẽ) và không phải thực hiện bàn giao nhà, đất giữa các công ty kinh doanh nhà với các đơn vị thuê theo tinh thần, Quyết định số 663/QĐ-UB ngày 22/1/2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

2/ Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất chỉ đạo các Công ty kinh doanh nhà bàn giao kết quả đo vẽ (nếu có) cho các đơn vị đang thuê nhà để Sở Tài chính Vật giá xét cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng nhà, đất là trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính vật giá chịu trách nhiệm thanh toán kết quả đo vẽ cho các Công ty kinh doanh nhà nếu sản phẩm đó được sử dụng vào việc xét, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý và sử dụng nhà, đất là trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp.

3/ Các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Thành phố Hà Nội quản lý chưa tổ chức đo vẽ thì Sở Tài chính Vật giá lập dự toán, ký hợp đồng đo vẽ cho các đơn vị. Căn cứ các hồ sơ và kết quả đo vẽ, Sở Tài chính Vật giá làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị.

4/ Uỷ ban nhân dân các Quận, Huyện căn cứ điểm 1, 2, 3 nêu trên áp dụng để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc cấp mình quản lý.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quí Đôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 828/UB-NNĐC ngày 05/04/2002 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà nội về việc thực hiện Quyết định số 20/1999 QĐ-BTC ngày 25/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.536
DMCA.com Protection Status