Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 82/UBND-ĐTMT năm 2012 về thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại Khu A - Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 82/UBND-ĐTMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 09/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/UBND-ĐTMT
Về thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với các trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại Khu A - Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Nam;
- Cục Thuế thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài chính; Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận 7

Tiếp nhận Công văn số 9191/VPCP-KTN ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất tại Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xin gia hạn lần chót thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại Khu A Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng đến hết ngày 09 tháng 3 năm 2012 và đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý tại Công văn nêu trên.

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, giao Cục Thuế thành phố và Ban Quản lý Khu Nam chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận 7, Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng và các đơn vị có liên quan đề xuất biện pháp, kế hoạch triển khai, thời gian giải quyết dứt điểm việc tiếp nhận và thụ lý hồ sơ; trình thu hồi và giao đất; ra thông báo nộp tiền sử dụng đất và hoàn thành việc thu nộp tiền sử dụng đất trước hoặc đúng thời gian quy định; báo cáo kế hoạch thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 18 tháng 01 năm 2012.

2. Trường hợp để xảy ra chậm trễ, kéo dài, quá thời gian quy định sẽ được tổ chức kiểm điểm và xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Công ty TNHH LD Phú Mý Hưng;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng CV, ĐTMT (2b);
- Lưu: VT, (ĐTMT/C)D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 82/UBND-ĐTMT năm 2012 về thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại Khu A - Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.629

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70