Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 814/BXD-QLN về việc xây dựng thêm nhà làm việc trong khuôn viên công sở Bộ Tư pháp tại số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 814/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 12/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 814/BXD-QLN
V/v: xây dựng thêm nhà làm việc trong khuôn viên công sở Bộ Tư pháp tại số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 05/5/2009 Văn phòng Chính phủ có công văn số 2836/VPCP-KTN về việc lấy ý kiến xây thêm nhà làm việc trong khuôn viên công sở của Bộ Tư pháp (kèm theo bản sao công văn số 1274/BTP-VP ngày 23/4/2009 của Bộ Tư pháp). Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với Bộ Tư pháp về chủ trương đầu tư xây dựng thêm nhà làm việc trong khuôn viên công sở của Bộ tại số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội để mở rộng diện tích làm việc, nhằm giải quyết những bất cập hiện nay và đáp ứng yêu cầu công tác của Bộ trong những năm tới.

2. Việc đầu tư xây dựng thêm nhà làm việc trong khuôn viên số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng. Đồng thời phải bảo đảm quy mô, kiến trúc phù hợp với không gian chung trong khuôn viên của Bộ và Trung tâm chính trị Ba Đình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Lưu: VP, Cục QLN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 814/BXD-QLN về việc xây dựng thêm nhà làm việc trong khuôn viên công sở Bộ Tư pháp tại số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


987
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5