Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 81/BXD-QLN về việc xin thành lập Sàn giao dịch Bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 81/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 81/BXD-QLN
V/v: Xin thành lập Sàn giao dịch Bất động sản.

 Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sơn Hà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 010408/CV08 – SON HA ngày 04 tháng 8 năm 2008 của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sơn Hà về việc thành lập Sàn giao dịch bất động sản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Việc xây dựng hệ thống các sàn giao dịch bất động sản là một trong những giải pháp quan trọng để từng bước hoàn thiện cơ cấu thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng ủng hộ chủ trương thành lập và xây dựng sàn giao dịch bất động sản theo ý kiến đề xuất của Công ty nhằm công khai và minh bạch các hoạt động giao dịch bất động sản, góp phần thiết thực vào việc lành mạnh thị trường bất động sản

2/ Để có sự thống nhất chung về mô hình tổ chức, hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản và nhận được sự giúp đỡ, tư vấn về mặt chuyên môn của Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và Thị trường bất động sản (đơn vị trực thuộc Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản) như đề nghị của công ty. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và Thị trường bất động sản để thống nhất về việc triển khai xây dựng Sàn giao dịch bất động sản.

Bộ Xây dựng thông báo để Công ty được biết và triển khai thực hiện để Sàn giao dịch bất động sản được sớm đưa vào hoạt động./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm HRC;
- Lưu VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 81/BXD-QLN về việc xin thành lập Sàn giao dịch Bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.109
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41