Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 803/TTg-KTN về việc khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 803/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 803/TTg-KTN
V/v khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 2321/UBND-ĐTMT ngày 11 tháng 4 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 5491/BTC-QLCS ngày 13 tháng 5 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1644/BTNMT-ĐĐ ngày 9 tháng 5 năm 2008) về khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm thu tiền thuê đất đối với dự án dưới lòng đất bằng 50% đơn giá thuê đất của dự án thuê đất trên mặt đất.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thí điểm nêu trên và đề xuất biện pháp xử lý chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2008.

2. Các hình thức sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi được giao đất, cho thuê đất, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT,KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 803/TTg-KTN về việc khó khăn vướng mắc khi thực hiện chính sách giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238