Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 762/TTg-KTN về việc thực hiện văn bản số 1665/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cơ sở nhà, đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 762/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 21/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 762/TTg-KTN
V/v thực hiện văn bản số 1665/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cơ sở nhà, đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 1979/UBND-TNMT ngày 12 tháng 3 năm 2009), ý kiến các Bộ: Xây dựng (công văn số 550/BXD-QLN ngày 01 tháng 4 năm 2009), Tài chính (công văn số 5645/BTC-QLCS ngày 17 tháng 4 năm 2009) về tiếp tục thực hiện văn bản số 1665/TTg-KTN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cơ sở nhà, đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1665/TTg-KTN ngày 06 tháng 10 năm 2008 về việc xử lý cơ sở nhà, đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- TCT CP Xây lắp Dầu khí;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ: KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 762/TTg-KTN về việc thực hiện văn bản số 1665/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về xử lý cơ sở nhà, đất tại số 69 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.143
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66