Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7141/VPCP-KTN về việc sử dụng đất trồng lúa để xây dựng bến xe La Gi mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7141/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 13/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7141/VPCP-KTN
V/v sử dụng đất trồng lúa để xây dựng bến xe La Gi mới

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 4061/TTr-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 5910/BGTVT-KCHT ngày 27 tháng 8 năm 2009), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2643/BNN-KH ngày 28 tháng 8 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3587/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 9 năm 2009) về việc sử dụng đất trồng lúa để xây dựng bến xe La Gi mới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 8.985 m2 đất trồng lúa nước để xây dựng bến xe La Gi mới tại phường Tân Thiện, thị xã La Gi sẽ được xem xét, quyết định sau khi quy hoạch sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7141/VPCP-KTN về việc sử dụng đất trồng lúa để xây dựng bến xe La Gi mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.672

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228