Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 71/TTG-KTN về việc giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 71/TTG-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 71/TTg-KTN
V/v giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn số 19/BQP-TM ngày 02 tháng 01 năm 2009 về việc giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Quốc phòng khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng đến năm 2010, trình Chính phủ xét duyệt trong quý I năm 2009 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1869/TTg-KTN ngày 4 tháng 11 năm 2008.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện việc thu hồi, giao đất tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết để sử dụng vào mục đích quốc phòng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1631/CP-NN ngày 29 tháng 10 năm 2004; thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi, giao đất, bồi thường về đất và giá trị tài sản trên đất theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: NC, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 71/TTG-KTN về việc giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.996

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.238.169