Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7014/VPCP-KTN chuyển đổi mục đích đất trồng lúa sang đất sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7014/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 08/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7014/VPCP-KTN
V/v Chuyển đổi mục đích đất trồng lúa sang đất sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (công văn số 4542/TTr-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7147/BKH-QLQH ngày 18 tháng 9 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3554/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 24 tháng 9 năm 2009), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3156/BNN-KH ngày 30 tháng 9 năm 2009) về việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích đất trồng lúa sang đất sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo đúng Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7014/VPCP-KTN chuyển đổi mục đích đất trồng lúa sang đất sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án sân golf và biệt thự sinh thái Cam Ranh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.760
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70