Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 70/BXD-QLN về việc cấp chứng chỉ định giá và môi giới bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 70/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 08/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/BXD-QLN
V/v Cấp chứng chỉ định giá và môi giới bất động sản

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 839/SXD-QLN ngày 14/8/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về việc cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 14Điều 15 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ thì một trong những điều kiện được cấp chứng chỉ môi giới hoặc chứng chỉ định giá bất động sản là cá nhân “không phải là cán bộ, công chức nhà nước”. Để tạo thuận lợi cho việc thẩm tra hồ sơ khi cấp chứng chỉ, đề nghị cá nhân xin cấp chứng chỉ phải cam kết không phải là cán bộ, công chức nhà nước trong đơn đối với trường hợp đơn xin cấp chứng chỉ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Đối với trường hợp đơn xin cấp chứng chỉ có xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác thì cơ quan, đơn vị công tác phải ghi rõ cá nhân đó có phải là cán bộ, công chức nhà nước hay không.

2. Tại khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sảnkhoản 1 Điều 15 Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định điều kiện cá nhân được cấp chứng chỉ định giá bất động sản phải “có trình độ từ cao đẳng trở lên” và không bắt buộc ngành học để được xét cấp chứng chỉ. Như vậy, các cá nhân có trình độ cao đẳng trở lên đã qua đào tạo được cấp giấy chứng nhận đã qua đào tạo về định giá bất động sản sẽ được cấp chứng chỉ định giá bất động sản mà không cần xét cụ thể ngành học.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 70/BXD-QLN về việc cấp chứng chỉ định giá và môi giới bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41