Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 678/VPCP-KTN về việc giao lại khu đất 130 ha do Đại học quốc gia Hà Nội quản lý về cho Bộ Xây dựng quản lý theo quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 678/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 04/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 678/VPCP-KTN
V/v giao lại khu đất 130 ha do Đại học quốc gia Hà Nội quản lý về cho Bộ Xây dựng quản lý theo quy hoạch. 

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 2425/BXD-KHTC ngày 05 tháng 12 năm 2008 về việc cho phép giao lại 130 ha đất nằm dọc đường 21A và đường Láng – Hòa Lạc do Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý về cho Bộ Xây dựng để quản lý theo quy hoạch, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo rõ lý do Đại học Quốc gia được giao quản lý cả khu đất 130 ha, lại không đưa vào quy hoạch chung của khu Đại học Quốc gia và đề nghị giao lại cho Hà Nội.

2. Bộ Xây dựng làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hiện trạng sử dụng đất ở khu vực này và định hướng quy hoạch sử dụng khu đất 130 ha nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; PTT Nguyễn Thiện Nhân, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: PCN Trần Quốc Toản, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; Vụ KGVX;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 678/VPCP-KTN về việc giao lại khu đất 130 ha do Đại học quốc gia Hà Nội quản lý về cho Bộ Xây dựng quản lý theo quy hoạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


929

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89