Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 655/TTg-KTN về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất có giấy tờ của chế độ cũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 655/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 655/TTg-KTN
V/v cấp GCNQSD đất cho người sử dụng đất có giấy tờ của chế độ cũ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 386/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16 tháng 02 năm 2009), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (công văn số 820/BTP-PLDSKT ngày 19 tháng 3 năm 2009), Xây dựng (công văn số 513/BXD-QLN ngày 31 tháng 3 năm 2009), Tài chính (công văn số 4805/BTC-QLCS ngày 01 tháng 4 năm 2009) về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất có giấy tờ của chế độ cũ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có giấy tờ như bằng khoán, giấy phép xây cất nhà, công trình trên đất do cơ quan có thẩm quyền của chính quyền cũ trước đây đã cấp và có nguồn gốc thuê mướn của chính quyền hội đoàn, tổ chức trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, nếu việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch và Nhà nước chưa quản lý, bố trí sử dụng theo các chính sách về quản lý nhà, đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa hoặc chưa có văn bản thông báo về việc thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung nêu trên; đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê các trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ khác của chế độ cũ; đề xuất chính sách giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, cổng TTĐT, các Vụ: PL, KNTN;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 655/TTg-KTN về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất có giấy tờ của chế độ cũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.085
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168