Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 650/VPCP-KTN về việc thu hồi đất nông nghiệp để quy hoạch xây dựng Trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 650/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 02/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 650/VPCP-KTN
V/v thu hồi đất nông nghiệp để quy hoạch xây dựng Trường trung cấp nghề KTKT Bắc Nghệ An 

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 8313/UBND-CN ngày 12 tháng 12 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3889/BNN-KH ngày 30 tháng 12 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 5345/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31 tháng 12 năm 2008), Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 63/LĐTBXH-TCDN ngày 09 tháng 01 năm 2009) về việc thu hồi đất nông nghiệp để quy hoạch xây dựng Trường trung cấp nghề KTKT Bắc Nghệ An tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra hiện trạng khu đất dự kiến xây dựng Trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Nghệ An tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An, đề xuất việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với khu đất nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, LĐTB&XH;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT; Vụ KGVX
- Lưu VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 650/VPCP-KTN về việc thu hồi đất nông nghiệp để quy hoạch xây dựng Trường trung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254