Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 634/TCQLĐĐ-CĐKTK giải quyết vướng mắc trong công tác kiểm kê đất đai năm 2010 do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Số hiệu: 634/TCQLĐĐ-CĐKTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 25/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ
ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 634/TCQLĐĐ-CĐKTK
V/v giải quyết vướng mắc trong công tác kiểm kê đất đai năm 2010

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được phản ánh của Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xác định đường mép nước biển khi thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 đối với các đơn vị hành chính giáp biển và các đảo. Để tháo gỡ vấn đề này, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II của Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã hướng dẫn việc xác định tổng diện tích đất tự nhiên của đơn vị hành chính: “Đối với các đơn vị hành chính tiếp giáp với biển thì diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính đó bao gồm diện tích các loại đất của phần đất liền và các đảo, quần đảo trên biển tính đến đường mép nước biển triều kiệt trung bình trong nhiều năm”. Tuy nhiên, trong thời gian qua do chưa có đủ nguồn tài liệu cho việc xác định đường mép nước biển triều kiệt trung bình trong nhiều năm nên trong văn bản hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (Công văn số 1539/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Tổng cục Quản lý đất đai), diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính giáp biển được tạm thời tính đến đường mép nước biển triều cao nhất trung bình trong nhiều năm.

Mặc dù vậy, theo phản ánh của một số Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2005 đến nay, địa phương đã thực hiện kiểm kê, thống kê và báo cáo số liệu tổng diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính giáp biển theo đường mép nước biển triều kiệt. Hơn nữa, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang giao cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thực hiện việc tính toán lại tổng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính các cấp để thống nhất số liệu trong các kỳ kiểm kê, thống kê diện tích đất đai. Vì vậy, các địa phương này trước mắt vẫn thực hiện thống kê, kiểm kê diện tích đất đai theo đường mép nước ven biển mà địa phương đã thực hiện trong các kỳ thống kê, kiểm kê gần đây để tổng hợp, báo cáo số liệu kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của các đơn vị hành chính giáp biển, hải đảo.

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chỉ đạo thực hiện thống nhất ở địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
- Ban CĐ Kiểm kê – Bộ TN&MT (để báo cáo);
- Q. TCT Phùng Văn Nghệ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục ĐK&TK, Tổ CV giúp việc BCĐ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Lịch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 634/TCQLĐĐ-CĐKTK giải quyết vướng mắc trong công tác kiểm kê đất đai năm 2010 do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.649
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37