Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6223/UBND-KTTC về đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản trong giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 6223/UBND-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Cù Đình Hiền
Ngày ban hành: 27/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6223/UBND-KTTC
V/v Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong GPMB.

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: UBND huyện Tĩnh Gia.

Xét Tờ trình tờ trình số 894/TTr-UBND ngày 27/10/2009 của UBND huyện Tĩnh Gia về việc đề nghị UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của nhân dân xã Hải Yến về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Công văn số 2717/SXD-KTXD ngày 15/11/2009 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản trong GPMB.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Do các yếu tố chi phí (vật liệu xây dựng, chi phí nhân công, chi phí máy thi công..) cấu thành đơn giá bồi thường một đơn vị tài sản, vật kiến trúc tại tháng 4/2008 so với thời điểm hiện tại không có sự biến động lớn; thậm chí giá một số vật liệu chính tại tháng 10/2009 như sắt thép, gậch xây giảm 40% so với thời điểm tháng 4/2008; do vậy, việc điều chỉnh Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh là chưa cần thiết.

Để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo Hội đồng GPMB thực hiện bồi thường theo đơn giá quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để UBND huyện Tĩnh Gia thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Lưu: VT, KTTC (2).
GPMB 9211

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Cù Đình Hiền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6223/UBND-KTTC về đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản trong giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.039

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199