Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 62/BXD-QLN về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận vốn pháp định để đăng ký kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 62/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 26/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn thủ tục xác nhận vốn pháp định để đăng ký kinh doanh bất động sản.

 Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội .

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1905/ KH&ĐT - ĐKKD ngày 31/7/2008 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội gửi Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn thủ tục xác nhận vốn pháp định trong hồ sơ đăng ký kinh doanh bất động sản. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Tại Điểm 1.1.2 Tiết 1.1 Mục 1 Phần I Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư 13/2008/TT-BXD) quy định : “ Trường hợp số vốn góp bằng tiền thì phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.” Mặt khác, tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp quy định : “ Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty .” Như vậy, số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các cổ đông, số vốn đóng góp bằng tiền là bao nhiêu do điều lệ công ty quy định và được các cổ đông sáng lập thống nhất. Nếu số tiền ký quỹ bằng hoặc lớn hơn số vốn pháp định theo quy định (6 tỷ đồng) thì doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký kinh doanh bất động sản.

2. Tại Tiết 1.2 Mục 1 phần I Thông tư 13/2008/TT-BXD quy định: “Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký ) đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP(6 tỷ đồng).” Như vậy, hồ sơ xác nhận vốn pháp định của doanh nghiệp đang hoạt động xin bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, được hiểu là gồm báo cáo tài chính và văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, các tài liệu này doanh nghiệp nộp cho cơ quan cấp đăng ký kinh doanh để bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.

3. Tại Tiết 1.3 Mục 1 phần I Thông tư 13/2008/TT - BXD quy định: “ Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định (kể cả doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh bất động sản trước ngày Nghị định 153/2007/NĐ-CP có hiệu lực).” Tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 153/2007/NĐ - CP quy định: “ 1. Tổ chức, cá nhân đã được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh về kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục kinh doanh, không phải làm thủ tục đăng ký lại...” Như vậy, đối với những doanh nghiệp đã được cấp đăng ký kinh doanh bất động sản trước ngày Nghị định 153/2007/NĐ - CP có hiệu lực, phải làm thủ tục tăng vốn điều lệ để đủ điều kiện kinh doanh bất động sản (duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định), nhưng không phải làm thủ tục xác nhận vốn pháp định.

4. Đối với các doanh nghiệp khi làm thủ tục chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần hoặc ngược lại được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 154 Luật Doanh nghiệp: “ 3. Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.” Trường hợp muốn được cấp đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản thì phải thực hiện việc xác nhận vốn pháp định như quy định tại Phần I Thông tư 13/2008/TT - BXD về trình tự, thủ tục xác nhận vốn pháp định trong kinh doanh bất động sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc h­ướng dẫn trình tự, thủ tục xác nhận vốn pháp định để cấp đăng ký kinh doanh bất động sản. Trong quá trình thực hiện nếu có v­ướng mắc, đề nghị Quý Sở phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để phối hợp nghiên cứu giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 62/BXD-QLN về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận vốn pháp định để đăng ký kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.442

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251