Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 611/BXD-HĐXD về việc bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 611/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 13/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 611/BXD-HĐXD
V/v bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam).

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1348/SKHĐT-ĐT ngày 16/3/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến mục tiêu hoạt động bổ sung của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập ngày 16/6/2006 theo Giấy phép đầu tư số 1124/GP-HCM; Giấy chứng nhận đầu tư số 411043000054 ngày 19/8/2008 đăng ký lại doanh nghiệp do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp, để cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản.

Đến nay, Công ty đăng ký bổ sung mục tiêu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn bất động sản, định giá bất động sản, môi giới bất động sản thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản.

2. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản được quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản. Do vậy, đề nghị Quý Sở đối chiếu với quy định của Điều này và các quy định khác liên quan để xem xét việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) theo quy định. Các tài liệu, chứng chỉ do nước ngoài cấp được coi là hợp lệ khi những tài liệu, chứng chỉ đó đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các quy định hiện hành để xem xét việc bổ sung mục tiêu hoạt động cho doanh nghiệp này theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT-3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 611/BXD-HĐXD về việc bổ sung mục tiêu hoạt động Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


979
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16