Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 60/BXD-QLN năm 2014 về hợp đồng giao dịch nhà ở theo quy định pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 60/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 14/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/BXD- QLN
V/v: hợp đồng giao dịch nhà ở theo quy định pháp luật về nhà ở.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 838/CV-TCT ngày 08/9/2014 của Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đề xuất đăng ký 02 mẫu hợp đồng thực hiện giao dịch mua bán căn hộ chung cư thương mại. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo quy đnh ti Điểm a Khoản 3 Điều 20 ca Thông tư s 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 ca Bộ Xây dng quy đnh c th và hướng dn thc hin mt s ni dung ca Nghị đnh s 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 ca Chính phquy định chi tiết và hướng dn thi hành Luật Nhà thì Nếu doanh nghip đưc pn chia nhà theo hp đng góp vn, hp đồng hp tác đu tư (hp đng ký vi ch đầu tư) thì chỉ đưc bán li nhà đó sau khi đã ký hp đồng mua bán nhà ở vi ch đu tư theo quy đnh ti khoản 2 Điều 60 ca Ngh định số 71/2010/NĐ- CP”. Hợp đồng v việc góp vốn, hp đng hợp tác đầu tư ký gia ch đu tư và doanh nghip kinh doanh bt đng sn được phân chia nhà do các bên thỏa thun, đảm bảo phù hợp theo quy đnh pháp lut. Vì vy, khi Tng Công ty đu tư phát trin h tng đô thị UDIC tha thuận mua căn h chung ca chủ đu tư khác đ kinh doanh thì hp đồng kinh tế do hai bên tha thun, đảm bảo phù hp vi quy định ca pháp lut v nhà ở và các quy đnh pháp luật khác có liên quan.

2/ Theo các quy định tại Khoản 4 Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD, Khoản 1 Điều 1 và Khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/1014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản khi bán nhà ở cho người mua nhà thì phải thông qua hợp đồng mua bán nhà ở quy định tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ; trường hợp chủ đầu tư dự án bán căn hộ chung cư thương mại cho người mua nhà thì phải căn cứ vào mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BXD .

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 60/BXD-QLN năm 2014 về hợp đồng giao dịch nhà ở theo quy định pháp luật về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.226

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172