Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 597/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 597/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 224/TCTDTT-VP ngày 23/3/2011 của Tổng cục Thể dục thể thao

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng cục Thể dục thể thao

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 224/TCTDTT-VP ngày 23/3/2011 của Tổng cục Thể dục thể thao đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục và chính sách thuê nhà ở công vụ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Hiện nay chưa có quỹ nhà ở công vụ tập trung dành để bố trí cho các đối tượng thuộc diện cơ quan Trung ương quản lý. Đối với các cơ quan trung ương có quỹ nhà ở công vụ thì thực hiện bố trí nhà ở cho cán bộ, công chức có đủ điều kiện thuê nhà ở công vụ theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ.

2. Trường hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có quỹ nhà ở công vụ thì Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm thuê nhà ở khác (đảm bảo đúng tiêu chuẩn về diện tích và loại nhà ở công vụ theo quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ) để bố trí cho cán bộ, công chức thuộc diện thuê nhà ở công vụ.

Người thuê nhà ở công vụ có trách nhiệm trả tiền thuê nhà tương ứng với 7,5% tiền lương và phụ cấp, Tổng cục Thể dục thể thao thực hiện chi trả số tiền chênh lệch (nếu giá thuê nhà ở cao hơn số tiền thuê nhà mà cán bộ, công chức phải trả) từ nguồn chi phí hoạt động thường xuyên của cơ quan.

Sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ trên địa bàn, việc thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc cho thuê nhà ở công vụ, đề nghị Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu, báo cáo Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể dục thể thao để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu: VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 597/BXD-QLN ngày 25/04/2011 về trả lời Công văn 224/TCTDTT-VP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.603

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.140.84