Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5967/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 02/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5967/TC-QLCS
V/v Đẩy nhanh tiến độ kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN TW trên địa bàn TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2004

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 6/3/1998 của Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước; Ngày 25/2/1999. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC về việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp (HCSN). Để triển khai quyết định này, UBND thành phố Hà Nội đã có Chỉ thị số 33/2003/CT-UB ngày 29/10/2003 “về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kê khai đăng ký trụ sở làm việc”, Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 1534/TC-QLCS ngày 17/2/2004 đề nghị các Bộ, ngành Trung ương đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc để hoàn thành công tác này trong phạm vi cả nước vào năm 2004. Tuy nhiên, đến nay tiến độ cấp giấy chứng nhận cho các cơ quan HCSN đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội rất chậm; theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội hết 3 tháng đầu năm 2004 mới có 15% số cơ quan HCSN trên địa bàn thành phố được cấp giấy chứng nhận, trong đó các cơ quan Trung ương đạt 8,3%; Tại cuộc họp giữa UBND thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính ngày 23/4/2004, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo Bộ Tài chính đã thống nhất đề nghị như sau:

1/ Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể trên địa bàn thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội liên hệ ngay với Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) hoặc Sở Tài chính thành phố theo phân cấp để thực hiện việc kê khai và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định trong tháng 6/2004 để được xem xét cấp giấy chứng nhân quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc theo Quyết định số 20/1999/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Kê khai đăng ký với Bộ Tài chính (Cục QLCS) đối với nhà đất thuộc trụ sở làm việc của khối cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Kê khai đăng ký với Sở Tài chính thành phố đối với nhà đất thuộc trụ sở làm việc của các đơn vị HCSN trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan Trung ương của các đoàn thể đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2/ Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội: từ ngày 15 tháng 7 năm 2004 trở đi chỉ cấp giấy phép xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc đối với các cơ quan, đơn vị đã thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc.

3/ Đối với các cơ quan chức năng thuộc ngành Tài chính:

- Từ ngày 15 tháng 7 năm 2004 trở đi, giao Kho bạc Nhà nước hướng dẫn biện pháp kiểm tra giấy chứng nhận quyền quản lý trụ sở làm việc, chỉ cấp phát kinh phí sửa chữa cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc đối với cơ quan, đơn vị HCSN đã kê khai đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền quản lý trụ sở làm việc.

- Khi xây dựng dự toán ngân sách năm 2005, chỉ xem xét bố trí kinh phí xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc đối với cơ quan, đơn vị HCSN đã thực hiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc theo quy định./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Thị Nhân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5967/TC-QLCS ngày 02/06/2004 ngày 02/06/2004 của Bộ Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan HCSN TW trên địa bàn TP Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!