Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 592/TTg-KTN thu hồi đất khu cư xá Hải Quân tại phường An Khánh, quận 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 592/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/TTg-KTN
V/v thu hồi đất khu cư xá Hải Quân tại phường An Khánh, quận 2

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 694/UBND-ĐTMT ngày 9 tháng 02 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (công văn số 1121/BQP-TM ngày 10 tháng 3 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 874/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22 tháng 3 năm 2010) về thu hồi đất khu cư xá Hải Quân tại phường An Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển mục đích sử dụng khu đất cư xá Hải Quân tại phường An Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Quốc phòng tổng hợp diện tích khu đất nêu trên vào điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trình Chính phủ xét duyệt.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ theo quy định cho các hộ dân còn lại đang sử dụng nhà, đất tại khu cư xá Hải Quân phường An Khánh, quận 2 để triển khai xây dựng Khu đô thị mới Thủ thiêm theo đúng tiến độ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Vụ NC;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 592/TTg-KTN thu hồi đất khu cư xá Hải Quân tại phường An Khánh, quận 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.726
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93