Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5882/VPCP-KTN về việc thu hồi đất của 3 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5882/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5882/VPCP-KTN
V/v hồi đất của 3 đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1138/BNN-KH ngày 28 tháng 4 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2139/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13 tháng 6 năm 2008, của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) tại công văn số 3813/UBND-CNXD ngày 31 tháng 7 năm 2008 về việc thu hồi đất của Trạm Nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Môncađa, Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương - Viện Chăn nuôi và một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thống nhất biện pháp giải quyết kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KNTN, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4) Th.14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5882/VPCP-KTN về việc thu hồi đất của 3 đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.830
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87