Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5762/UBND-ĐT của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra tình hình sử dụng đất và các quy hoạch và dự án đầu tư

Số hiệu: 5762/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 14/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5762/UBND-ĐT
V/v: Kiểm tra tình hình sử dụng đất và các quy hoạch và dự án đầu tư 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và môi trường
- Sở Quy hoạch - kiến trúc
- Sở Tài chính - hội đồng thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng
- Thanh tra thành phố
- Văn phòng tiếp công dân thành phố
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện

 

Tiếp ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3278/BTNMT-ĐKTKĐĐ, ngày 04 tháng 8 năm 2006 về thực hiện Quyết định số 1013/QĐ-BTNMT , ngày 02 tháng 8 năm 2006 kiểm tra tình hình sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra rà soát lại các khâu lập, thẩm định, trình, xét duyệt, công bố, tổ chức thực hiện quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch  ngành, quy hoạch khu công nghiệp. Làm rõ tính pháp lý, sự hợp lý, tính khả thi của các quy hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện quy hoạch treo.

2. Giao Sở Tài chính - Hội đồng thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện kiểm tra, rà soát các dự án đã có quyết định thu hồi đất để triển khai quy hoạch và dự án đầu tư nhưng việc giải phóng mặt bằng trì trệ kéo dài, xác định nguyên nhân ách tắc trong giải phóng mặt bằng, những biện pháp đã tiến hành.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện kiểm tra việc sử dụng đất của các dự án đầu tư đã được nhà nước giao hoặc cho thuê đất nhưng không sử dụng trong 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa; làm rõ nguyên nhân chậm triển khai, các biện pháp đã thực hiện.

Kiểm tra kết qủa điều chỉnh hoặc hủy bỏ và công bố đối với quy hoạch đã quá thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc hết kỳ quy hoạch mà không sử dụng đất hoặc không có khả năng thực hiện; kết quả gia hạn hoặc thu hồi đất đối với các dự án đầu tư đã được nhà nước giao hoặc cho thuê đất nhưng không sử dụng trong 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

4. Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tiếp công dân thành phố tổ chức thu thập thông tin về tình hình sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư không phù hợp pháp luật trong việc hạn chế quyền của người sử dụng đất thông qua kiểm tra thực tế, qua xem xét đơn, thư khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân.

5. Các Sở ngành thực hiện kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả, lập biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đồng gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 9 năm 2006. Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng đất của các khu quy hoạch và dự án đầu tư, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể, lập biểu mẫu báo cáo như hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên trình Ủy ban nhân dân thành phố thông qua để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 9 năm 2006./.

 

Nơi nhận:
- Như trên (Kèm công văn 3278/BTNMT);
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Xây dựng;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Tổ ĐT, DA, TH, PC;
- Lưu: VT (ĐT-VH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5762/UBND-ĐT của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kiểm tra tình hình sử dụng đất và các quy hoạch và dự án đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190