Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 57/BXD-QLN về hướng dẫn về quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 57/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 06/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 57/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn về quản lý sử dụng nhà chung cư

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn

Trả lời Văn bản số 246/SG-CV ngày 13/5/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn đề nghị hướng dẫn một số vấn đề có liên quan đến việc quản lý sử dụng nhà chung cư, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc tổ chức họp để bàn giao

Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn chủ trì tổ chức cuộc họp với Ban quản trị, đại diện UBND quận 3 - thành phố Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp đang quản lý vận hành nhà chung cư, lập Biên bản bàn giao và tiếp nhận (hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị, kinh phí quản lý vận hành và bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư) giữa Công ty với Ban quản trị nhà chung cư có sự chứng kiến của đại diện UBND quận 3, Doanh nghiệp đang quản lý vận hành nhà chung cư đó.

2. Về Biên bản bàn giao và tiếp nhận

Biên bản bàn giao, tiếp nhận cần nêu những nội dung chính như: các bên bàn giao và tiếp nhận, cơ quan, đơn vị chứng kiến; việc bàn giao, tiếp nhận bản vẽ hoàn công, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quá trình bảo trì, vận hành nhà chung cư; về trang thiết bị phần sở hữu chung nhà chung cư; về quyết toán thu chi kinh phí bảo trì, vận hành nhà chung cư (bao gồm tổng số tiền đã thu của các hộ dân dành cho việc bảo trì, quản lý vận hành, các khoản đã chi cho bảo trì phần sở hữu chung, vận hành nhà chung cư và số tiền còn lại)...

3. Về bàn giao tài khoản kinh phí bảo trì

Công ty cần làm việc với ngân hàng, nơi mở tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì để giao lại tài khoản cho đại diện Ban quản trị (gồm Trưởng Ban và một thành viên Ban quản trị) với hình thức đồng chủ tài khoản để quản lý và sử dụng khoản kinh phí này theo quy định của pháp luật về tài chính.

Sau khi Công ty bàn giao cho Ban quản trị tiếp nhận các nội dung nêu trên, Doanh nghiệp đang quản lý vận hành cần tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký với Công ty để quản lý vận hành nhà chung cư đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường, duy trì việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho các hộ dân sống trong khu nhà chung cư này cho đến khi Ban quản trị ký hợp đồng mới với Doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh nhà Sài Gòn biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu VT; QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 57/BXD-QLN về hướng dẫn về quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.577

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144