Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5629/UB-CCHC ngày 22/09/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định giá bán biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở

Số hiệu: 5629/UB-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 22/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5629/UB-CCHC
V/v quy định giá bán biểu mẫu thủ tục Hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

 

Thực hiện Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành 71 biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở, áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2004. Trong quá trình thực hiện, nhiều sở - ngành thành phố và các quận - huyện chưa thống nhất giá bán các biểu mẫu hành chính cho nhân dân và tổ chức. Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố về hướng dẫn thống nhất giá bán các biểu mẫu hành chính trên địa bàn thành phố. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính (tại công văn số 5145/TC-BVG ngày 25/8/2004) và Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố; Uỷ ban nhân dân thành phố quy định như sau:

1- Nay quy định giá bán thống nhất trên địa bàn thành phố đối với các biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở áp dụng cho 71 biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/03/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố là 1.000 (một ngàn) đồng cho 1 biểu mẫu từ ngày 01.10.204.

2- Thủ trưởng các sở -ngành thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện liên quan có trách nhiệm báo cáo việc thu, chi tài chính hàng năm cho Sở Tài chính về việc bán các biểu mẫu thủ tục hành chính theo quy định đã nêu trên.

3- Các biểu mẫu do tổ chức và cá nhân tự đánh máy, phô tô, in ấn hoặc khai thác trên mạng trang Web đúng như mẫu biểu quy định tại Quyết định số 58/2004/QĐ-UB và được in trên giấy trắng khổ A4 đều có giá trị sử dụng. Các sở - ngành thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, phường- xã, thị trấn không được bắt buộc tổ chức và nhân dân phải mua các biểu mẫu do cơ quan, đơn vị mình in ấn phát hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC




Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5629/UB-CCHC ngày 22/09/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định giá bán biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179