Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 56/BXD-QLN về việc đào tạo và cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 56/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 07/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/BXD-QLN
V/v: Đào tạo và cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản

 Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 108/2008/PTM ngày 12/6/2008 của Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu về việc xin phép được tổ chức và cấp chứng chỉ cho chuyên gia môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

1. Theo quy định tại mục 2 Phần V Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản thì Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về các hoạt động môi giới, định giá bất động sản trên phạm vi địa bàn trong đó có trách nhiệm cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản. Vì vậy, Chi nhánh không có thẩm quyền cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản.

2. Trường hợp Chi nhánh có nhu cầu tổ chức đào tạo chuyên gia môi giới, định giá bất động sản thì thực hiện đầy đủ các quy định tại Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản. Sau khi hoàn thành khoá đào tạo thì Chi nhánh được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản hoặc định giá bất động sản hoặc quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản cho học viên, làm cơ sở để học viên xin cấp Chứng chỉ theo quy định.

Bộ Xây dựng thông báo để Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu VP, Cục QLN &TTBĐS (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ & THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 56/BXD-QLN về việc đào tạo và cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36