Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 556/UBND-XDCB triển khai Thông tư 29/2006/TT-BTC do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 556/UBND-XDCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 25/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/UBND-XDCB
V/v Triển khai TT số 29/2006/TT-BTC Ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 4 năm 2006

 

Kính gửi: Sở Tài chính Bắc Kạn

Ngày 04/4/2006 Bộ Tài chính đã Ban hành Thông tư số: 29/2006/TT-BTC V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Để tổ chức thực hiện Thông tư số: 29/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản theo Nghị định số: 13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ cho các tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Bộ tài chính theo các biểu số: 01 TH/HCSN và số: 02 TH/DNNN đính kèm Thông tư số: 29/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(Có bản chụp Thông tư số: 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính gửi kèm theo).

Nhận được văn bản này, yêu cầu Tài chính sớm tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TN&MT;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP;
- Lưu VT-P.TH.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 556/UBND-XDCB triển khai Thông tư 29/2006/TT-BTC do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117