Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 554 TCT/TS ngày 4/03/2004 của Bộ Tài chính về việc thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 554TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 554 TCT/TS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 14049/CT-KHNV ngày 31/12/2003 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3, Mục III, phần A Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: “Người sử dụng đất có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất..., được cấp hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất đang sử dụng phù hợp với giấy tờ đó” thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất.

Do đó, trường hợp hộ ông, bà Huỳnh Văn Minh - Trần Thị Nở được Uỷ ban nhân dân quận Thủ Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở (diện tích là 2.367,6m2), trong đó có phần diện tích đất (180m2) mua của bà Huỳnh Thị Mỹ Phương mà phần diện tích đất đó nếu có giấy tờ hợp lệ (theo như quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ) xác định quyền sử dụng đất ở là bà Huỳnh Thị Mỹ Phương thì ông, bà Huỳnh Văn Minh - Trần Thị Nở không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất mua đó (180m2).

Trường hợp năm 2003 Chi cục Thuế quận Thủ Đức đã thực hiện thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất (180m2) mà ông, bà Huỳnh Văn Minh - Trần Thị Nở mua, nhưng sau đó ông, bà Huỳnh Văn Minh - Trần Thị Nở mới cung cấp hồ sơ cho cơ quan Thuế để chứng minh phần diện tích đất mua là có giấy tờ hợp lệ thì Chi cục thực hiện thoái trả tiền sử dụng đất đã thu vào ngân sách Nhà nước cho ông, bà Huỳnh Văn Minh - Trần Thị Nở.

Đề nghị Cục Thuế phối hợp với các cơ quan liên quan (cơ quan Địa chính, cơ quan tư pháp) để xác định nếu các giấy tờ mà ông, bà Huỳnh Văn Minh - Trần Thị Nở cung cấp cho Chi cục là hợp pháp, thuộc loại giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu nhà, sử dụng đất theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà tại các giấy tờ đó xác định quyền sử dụng đất hợp pháp (180m) là bà Huỳnh Thị Mỹ Phương thì Cục Thuế chỉ đạo Chi cục Thuế làm thủ tục thoái trả lại tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất (180m2) mà ông, bà Huỳnh Văn Minh - Trần Thị Nở đã nộp ngân sách Nhà nước năm 2003.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 554 TCT/TS ngày 4/03/2004 của Bộ Tài chính về việc thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.110
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33