Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 55/BXD-QLN về việc trả lời Sở Xây dựng Long An về một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 55/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 18/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 55/BXD-QLN
V/v: Trả lời Sở XD Long An về một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Long An

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 605/SXD-TH ngày 22/4/2009 của Sở Xây dựng Long An đề nghị Bộ Xây dựng trình Chính phủ cho phép tỉnh Long An được kết thúc đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn Tỉnh trong năm 2011 và đề nghị bổ sung đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc sớm hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo điều kiện để các hộ nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, sớm vươn lên để thoát nghèo. Mặt khác, do số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của tỉnh Long An không nhiều, vì vậy Bộ Xây dựng thống nhất với kế hoạch thực hiện của Tỉnh là hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh vào năm 2011. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tỉnh hoàn thành việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn như kế hoạch đề ra.

2. Theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg thì những hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo; có khó khăn về nhà ở; đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị (như phường, thị trấn); đồng thời những hộ này không thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo các chính sách hỗ trợ nhà ở khác. Vì vậy, những hộ hiện đang cư trú tại các thị trấn của Tỉnh và các hộ nghèo, hộ KT3 đã được vay tiền để mua nền nhà và nhà ở theo Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (kể cả những hộ thuộc đối tượng được vay tiền để mua nền nhà và nhà ở theo Chương trình này nhưng chưa thực hiện vay tiền để mua nền nhà và nhà ở) đều không thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đề nghị của Sở Xây dựng Long An. Đề nghị quý Sở nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 55/BXD-QLN về việc trả lời Sở Xây dựng Long An về một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


964
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180