Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 53/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 20/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 53/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 58/CV-MESCO của Công ty CP Xây dựng và vật tư thiết bị

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 58/CV-MESCO ngày 30/8/2010 của Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị (Công ty MESCO) đề nghị hướng dẫn việc quản lý đối với nhà có nguồn gốc không phải là nhà ở mà đã bố trí cho cán bộ, công nhân viên sử dụng làm nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng nhận thấy việc xem xét giải quyết đối với các trường hợp cụ thể thì cần phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu mới có cơ sở để trả lời. Vì vậy, căn cứ vào nội dung nêu tại công văn số 58/CV-MESCO của Công ty cổ phần xây dựng và vật tư thiết bị, Bộ Xây dựng trả lời về nguyên tắc như sau:

Ngày 27/11/1992, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 118/TTg về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương. Theo đó, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Nhà nước bãi bỏ chế độ phân phối về nhà ở, không thực hiện việc đầu tư xây dựng hoặc chuyển các loại nhà khác sang làm nhà ở để cho thuê theo Quyết định số 118/TTg. Trường hợp thực hiện bố trí cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước theo giá quy định tại Quyết định số 118/TTg sau thời điểm Quyết định này có hiệu lực là không phù hợp với quy định của pháp luật, do đó không được giải quyết bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ.

Đối với những nhà không có nguồn gốc là nhà ở mà đã được bố trí làm nhà ở sau ngày Quyết định số 118/TTg có hiệu lực thi hành thì phải được quản lý theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 53/BXD-QLN ngày 20/09/2010 hướng dẫn việc quản lý đối với nhà có nguồn gốc không phải là nhà ở mà đã bố trí cho cán bộ, công nhân viên sử dụng làm nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.732

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!