Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5267/TCT-CS về việc chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5267/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5267/TCT-CS
V/v: chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Nhà máy rượu GSI

Trả lời văn bản số 01/09/2007 của Nhà máy rượu GSI về việc khấu trừ lại số tiền đền bù, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Công văn số 15130 BTC/TCT ngày 30/11/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất phải nộp chỉ áp dụng cho các tổ chức, cá nhân được nhà nước cho thuê đất đã thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Trường hợp Nhà máy rượu GSI đã hoàn thành việc thực hiện chi trả tiền đền bù thiệt hại về đất cho các hộ dân từ trước ngày ban hành Nghị định số 197/2004/NĐ-CP nêu trên thì không thuộc diện được khấu trừ số tiền chi về bồi thường thiệt hại về đất vào tiền thuê đất phải nộp theo hướng dẫn tại công văn số 15130 BTC/TCT.

2/Về đề nghị được nộp tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đất còn lại (đến năm 2051) của Nhà máy Rượu GSI:

Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai: “ Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất để thực hiện dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; xây dựng công trình công cộng có Mục đích kinh doanh; xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;

b) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc”

Do vậy, nếu Nhà máy Rượu GSI là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì được nộp tiền thuê đất một lần cho thời gian thuê đất còn lại. Trường hợp Nhà máy rượu GSI là doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài thì thuộc diện nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Nhà máy Rượu GSI được biết. Đề nghị Nhà máy liên hệ với Cục thuế tỉnh Bình Dương để được giải quyết cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC,CST, Cục QLCS
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5267/TCT-CS về việc chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37