Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 448TCT/TS về việc xin giải đáp tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 448TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 448TCT/TS
V/v: Tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty cổ phần cao su Việt Nam

Trả lời công văn số 01/CV ngày 11/01/2005 của Công ty cổ phần cao su Việt Nam về việc xin giải đáp tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Đất đai năm 2003 thì từ ngày 1/7/2004, các tổ chức kinh tế trong nước không thuộc đối tượng được nộp tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê mà phải thực hiện nộp hàng năm. Do vậy, Công ty cổ phần cao su Việt Nam là doanh nghiệp trong nước, đã ký hợp đồng thuê đất từ 17/3/2004 nhưng đến tháng 12/2004 mới làm thủ tục xin nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì không thuộc đối tượng được nộp tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê theo Luật định.

2. Theo quy định tại Tiết b Khoản 1 Điều 111 Luật Đất đai năm 2003 thì tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất có quyền “thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê…”. Như vậy, Công ty được nhà nước cho thuê đất không được quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất mà chỉ được thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất. Trường hợp Công ty muốn thế chấp bằng quyền sử dụng đất thì phải chuyển sang hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh Bình Phước;
- Đại diện TCT tại TP.HCM;
- Lưu: VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 448TCT/TS về việc xin giải đáp tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112