Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5227/UBND-CNN của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP

Số hiệu: 5227/UBND-CNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 25/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5227/UBND-CNN
V/v: Tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 07 năm 2006 

 

KÍNH GỬI:

- Sở Tài chính thành phố
- Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố
- Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố
- Các sở, ngành thành phố
- Ban chỉ đạo cổ phần hóa tổng công ty, công ty nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty con
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện

 

Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 126/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Công văn số 5413/TC-TCDN ngày 30 tháng 6 năm 2006 về việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP .

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với những tài sản (nhà, xưởng) đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho doanh nghiệp được chuyển giao để cổ phần hóa, nếu các doanh nghiệp có nhu cầu tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, đề nghị đơn vị liên hệ với các tổ chức định giá đã được Bộ Tài chính cho phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp năm 2006 theo Quyết định số 5257/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 và Quyết định số 858/QĐ-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2006 của Bộ Tài chính để tiến hành xác định giá trị quyền sử dụng đất theo cơ chế giá thị trường tại thời điểm cổ phần hóa.

2. Sau khi các tổ chức định giá hoàn thành việc xác định giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp, doanh nghiệp cổ phần hóa nộp hồ sơ về Sở Tài chính thành phố (Địa chỉ: 142 đường Nguyễn Thi Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

3. Giao Sở Tài chính thành phố thẩm định lại và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt làm căn cứ cho các Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

4. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định về phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, Sở Tài chính thành phố có trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện việc nộp giá trị quyền sử dụng đất vào Ngân sách thành phố theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/KT, ĐT;
- Tổ CNN, TM, ĐT, TH;
- Lưu: VT, (CNN-KH).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 

Nguyễn Hữu Tín

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5227/UBND-CNN của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.419

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0