Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 13/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, trong quá trình vận chuyển phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) từ nơi phát hành về một số địa phương, đơn vị vận chuyển phôi Giấy chứng nhận đã làm thất lạc một số phôi Giấy chứng nhận. Các phôi Giấy chứng nhận bị thất lạc có số sêri như sau:

1. Các phôi có số sêri từ BY 893001 đến BY 894000;

2. Các phôi có số sêri từ BY 823001 đến BY 824000;

3. Các phôi có số sêri từ BY 811001 đến BY 812000.

Để phòng ngừa việc sử dụng các phôi Giấy chứng nhận đã bị thất lạc làm Giấy chứng nhận giả, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát để chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận trên toàn bộ phạm vi tỉnh, thành phố theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Chỉ đạo các Văn phòng đăng ký đất đai trong địa phương, các đơn vị tư vấn (nếu có) và các cơ quan có liên quan không được sử dụng, xác nhận đối với các phôi Giấy chứng nhận có sêri nêu trên.

- Trường hợp phát hiện có phôi Giấy chứng nhận có sêri nêu trên phải báo ngay cơ quan Công an tại địa phương và Cục Đăng ký đất đai để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTPT Lê Thanh Khuyến (để BC);
- PTCT Lê Văn Lịch (để BC);
- Cục An ninh KT
TH (để phối hp);
- Cục
ĐKDD;
- Lưu V
T, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Ngô Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 504/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 13/04/2015 về việc không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc do Tổng cục Quản lý Đất đai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.455

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222