Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4857/UBND-XDĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Thịnh
Ngày ban hành: 07/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4857/UBND-XDĐT
V/v Đính chính Điều 1, Quyết định số 241/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND Thành phố

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các Quận, Huyện
- Quỹ Đầu tư Phát triển Hà Nội.

 

Ngày 29/12/2006, UBND Thành phố đã có Quyết định số 241/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 sửa đổi Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 4/2/2002 và Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 4/5/2005 của UBND Thành phố, trong đó tại Điều 1 quy định:

“e. Bên mua nhà, đặt hàng mua nhà được cấp kinh phí để phục vụ bộ máy của mình khi triển khai hoạt động mua nhà, đặt hàng mua nhà. Nguồn vốn kinh phí này nằm trong định mức chi phí quản lý dự án và có giá trị bằng 5% chi phí ban quản lý dự án được quy định tại bảng II.I Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng (tính trên cơ sở chi phí xây dựng và thiết bị đối với đặt hàng mua nhà hoặc giá trị hợp đồng đối với mua nhà đã xây dựng). Kinh phí này được sử dụng như chi phí Ban Quản lý dự án và được hạch toán theo Thông tư số 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 của Bộ Tài chính”.

Nay UBND Thành phố đính chính Điều 1, Quyết định số 241/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 như sau:

“e. Bên mua nhà, đặt hàng mua nhà được cấp kinh phí để phục vụ bộ máy của mình khi triển khai hoạt động  mua nhà, đặt hàng mua nhà. Nguồn vốn kinh phí này nằm trong định mức chi phí quản lý dự án và có giá trị bằng 5% chi phí quản lý dự án được quy định tại bảng II.I Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng (tính trên cơ sở chi phí xây dựng và thiết bị đối với đặt hàng mua nhà hoặc giá trị hợp đồng đối với mua nhà đã xây dựng). Kinh phí này được sử dụng như chi phí Ban Quản lý dự án và được hạch toán theo Thông tư số 98/2003/TT-BTC ngày 14/10/2003 của Bộ Tài chính”.

UBND Thành phố đính chính như trên và đề nghị các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; (để b/c)
- Các Đ/c PCT UBND Thành phố (để b/c)
- Đ/c CVP UBND TP;
- Như trên;
- Các PVP, các Phòng chuyên môn, Trung tâm Công báo, TH
- Lưu: VT

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG   
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Thịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4857/UBND-XDĐT ngày 07/09/2007 về việc đính chính Điều 1, Quyết định số 241/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.405

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56