Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 48/BXD-QLN năm 2013 trả lời công văn 676/SXD-QLN do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 48/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/BXD-QLN
V/v trả lời công văn số 676/SXD-QLN của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 676/SXD-QLN ngày 08/8/2013 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng về việc quản lý, cho thuê và bán nhà ở đối với các trường hợp thuê nhà ở tái định cư, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với trường hợp các hộ thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước đây (thuê theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương) mà phải di dời do thực hiện chính sách chỉnh trang đô thị hoặc bị thu hồi do thực hiện Đề án sử dụng hợp lý nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn và được bố trí ở thuê căn hộ chung cư mới thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện bán căn hộ chung cư mới cho các hộ này theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nếu các hộ thuê có nhu cầu mua nhà ở.

Đối với trường hợp các hộ không thuộc diện thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trước đây mà phải di dời do thực hiện chính sách chỉnh trang đô thị và được bố trí căn hộ chung cư theo quy định về hỗ trợ, bồi thường tái định cư thì thực hiện việc bán hoặc cho thuê các căn hộ này theo quy định của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

2. Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê nhà ở tái định cư được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước mà tự ý cho thuê lại nhà ở thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở, cụ thể là “phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho mượn nhà ở mà không được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu thực hiện bảo đảm các quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 48/BXD-QLN năm 2013 trả lời công văn 676/SXD-QLN do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.242
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74