Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 459/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 22/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/BNN-KH
V/v: đề nghị không áp dụng hình thức thuê trụ sở tại 91 Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, TP.HCM đối với Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 4472/VPCP-KTN ngày 01/7/2009 về việc chuyển giao, sử dụng nhà đất 30-32 Hàm Nghi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh cho Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã bàn giao cơ sở nhà đất tại 90G Trần Quốc Toản, quận 3 cho TP. Hồ Chí Minh quản lý. Đồng thời, Bộ cũng đã tiếp nhận 5 địa điểm mới và đã bàn giao lại diện tích đang sử dụng tại 30-32 Hàm Nghi, quận 1 cho thành phố để giao cho Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản nêu trên và văn bản số 8602/VPCP-KTN ngày 26/11/2010 của Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 5584/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 về thu hồi căn nhà số 91 Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 để giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4. Tại cuộc họp của các đơn vị liên quan để thực hiện Quyết định 5584/QĐ-UBND của thành phố, Công ty TNHH một thành viên Quản lý kinh doanh nhà TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 phải ký hợp đồng thuê nhà số 91 Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 trong thời gian 2 năm với giá theo quy định của thành phố (khoảng 25.000.000 đồng/tháng) thì mới bàn giao nhà cho Trung tâm.

Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 là cơ quan sự nghiệp, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Theo Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định trên thì Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và đơn vị được giao tài sản nhà nước. Hơn nữa, theo phương án di dời các cơ quan ra khỏi 30-32 Hàm Nghi đã được Bộ Tài chính xây dựng gửi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thì Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 được nhận bàn giao nhà số 91 Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 (diện tích khuôn viên 646m2); diện tích sử dụng 889m2) sau khi Bộ Nông nghiệp và PTNT bàn giao khu đất 90G Trần Quốc Toản và diện tích tại 30-32 Hàm Nghi. Như vậy, việc bố trí cơ sở nhà đất tại 91 Hải Thượng Lãn Ông cho Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 là bố trí địa điểm cho cơ quan sự nghiệp của nhà nước di dời theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hồ Chí Minh sớm giải quyết để Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 4 được nhận bàn giao cơ sở nhà đất tại số 91 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, giúp đỡ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Hoàng Trung Hải (b/c);
- BT. Cao Đức Phát (b/c);
- TT: Lương Lê Phương;
- UBND TP. Hồ Chí Minh;
- Cục QLCL nông lâm sản và thủy sản;
- Lưu VT, KH, Ban 09.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 459/BNN-KH ngày 22/02/2011 đề nghị không áp dụng hình thức thuê trụ sở tại 91 Hải Thượng Lãn Ông, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đối với Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.190

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!