Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 454/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 104/SXD-QH&NĐ ngày 23/02/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 454/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 454/BXD-QLN
V/v: Trả lời CV số 104/SXD-QH&NĐ ngày 23/02/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở xây dựng tỉnh Bình Phước

Trả lời Công văn số 104/SXD-QH&NĐ ngày 23/02/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở và công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

2. Kể từ ngày 01/7/2006, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng vẫn thực hiện theo Nghị định 95/2005/NĐ-CP. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp trước ngày 01/7/2006 có giá trị như giấy chứng nhận được cấp theo Luật Nhà ở.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước báo cáo với Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở và công trình xây dựng khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật về cấp giấy chứng quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bình Phước;
- Lưu VT Bộ, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) 
Tống Văn Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 454/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 104/SXD-QH&NĐ ngày 23/02/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74