Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 444/BTC-QLCS năm 2019 về đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 444/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 09/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/BTC-QLCS
V/v đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

Kính gi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 6/10/2017 ban hành kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chính phủ giao: “Bộ Tài chính đề xuất chính sách phù hợp về thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế về chiu cao; dự án xây dng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực”; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về đánh giá quy định hiện hành:

Triển khai Luật đất đai năm 2013, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định về chính sách tài chính về đất đai: Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn đều đã quy định và thực hiện thống nhất về chính sách ưu đãi thuế sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo lĩnh vực và theo địa bàn áp dụng cho cả các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế về chiều cao; dự án xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực.

2. Đề xuất phương án triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP:

Bộ Tài chính đã có các Công văn số 2786/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 và Công văn số 7763/BTC-QLCS ngày 28/6/2018 gửi lấy ý kiến Sở Tài chính một số địa phương nơi có các hoạt động về du lịch và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư pháp; theo đó, các địa phương (Hà Nội, Đà Nng, Quảng Bình) có ý kiến việc xây dựng chính sách riêng là không cần thiết; Sở Tài chính (Quảng Ninh, Bình Định) có ý kiến việc áp dụng chính sách về đất đai hiện hành là phù hợp với việc triển khai các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính theo hướng không xây dựng chính sách riêng về tiền thuê đất đối với các dự án du lịch; Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị lấy ý kiến bổ sung toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước về vấn đ này. Vì vậy, để có cơ sở đánh giá đầy đủ về sự cần thiết xây dựng chính sách ưu đãi phát triển du lịch; Bộ Tài chính đề nghị các địa phương căn cứ chính sách hiện hành đánh giá và đề xuất phương án thực hiện:

Phương án 1: Không xây dựng chính sách ưu đãi thêm liên quan đến thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế về chiều cao; dự án xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại những nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực; áp dụng theo chính sách chung hiện hành.

Phương án 2: Xây dựng riêng chính sách ưu đãi thêm về thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án du lịch có hệ số sử dụng đất cho xây dựng thấp, hạn chế về chiều cao; dự án xây dựng ký túc xá, nhà ở cho người lao động du lịch tại nhũng nơi được khuyến khích phát triển du lịch nhưng hạn chế về nguồn nhân lực (không áp dụng chính sách chung). Trường hợp này đề nghị các địa phương kiến nghị cụ thể những nội dung cần quy định khác so với chính sách chung.

Ý kiến tham gia gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) trước ngày 30/01/2019 để tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Bộ Tài chính mong nhận được sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng để báo cáo;
- Các vụ: PC, CSX;
- Lưu: VT, QLCS
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 444/BTC-QLCS năm 2019 về đề xuất xây dựng chính sách thu phù hợp với việc sử dụng đất của các dự án du lịch do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


334

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17