Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 42/BXD-QLN về việc xin thành lập Sàn giao dịch Bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 42/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 42/BXD-QLN
V/v: Xin thành lập Sàn giao dịch Bất động sản.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần nhà đất Phú Gia

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 080429/CV-PG ngày 29 tháng 4 năm 2008 của Công ty Cổ phần nhà đất Phú Gia về việc thành lập Sàn giao dịch bất động sản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Việc xây dựng hệ thống các sàn giao dịch bất động sản là một trong những giải pháp quan trọng từng bước hoàn thiện cơ cấu thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng ủng hộ chủ trương thành lập và xây dựng sàn giao dịch bất động sản theo ý kiến đề xuất của Quý công ty nhằm công khai và minh bạch các hoạt động giao dịch bất động sản, góp phần thiết thực vào việc lành mạnh thị trường bất động sản

2/ Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản và có cơ sở vật chất phù hợp với nội dung hoạt động theo quy định. Việc công nhận Sàn giao dịch bất động sản phải dựa trên một số tiêu chí quy định về tổ chức, quy mô, hoạt động và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Sàn Giao dịch bất động sản. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang giao Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản phối hợp với một số Công ty kinh doanh bất động sản triển khai xây dựng thí điểm về mô hình Sàn giao dịch bất động sản nhằm xây dựng và ban hành quy định các tiêu chí của Sàn Giao dịch Bất động sản.

3/ Trong thời gian xây dựng Sàn giao dịch bất động sản, đề nghị Quý công ty liên hệ với Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản để có những hướng dẫn, bổ sung và điều chỉnh nhằm đáp ứng các tiêu chí của Sàn giao dịch bất động sản.

Bộ Xây dựng thông báo để Quý Công ty được biết và triển khai thực hiện để Sàn giao dịch bất động sản được sớm đưa vào hoạt động./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 42/BXD-QLN về việc xin thành lập Sàn giao dịch Bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41