Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 415/BTNMT-DKTKDD về việc ghi mã các loại đất trong hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Số hiệu: 415/BTNMT-DKTKDD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Thế Ngọc
Ngày ban hành: 24/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 415/BTNMT-ĐKTKĐĐ
V/v ghi mã các loại đất trong hồ sơ địa chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong thời gian Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000; ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 thay cho Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000 và Ký hiệu bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 ban hành theo Quyết định số720/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12 năm 1999 và Quyết định số 719/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn ghi mã (ký hiệu) loại đất trên bản đồ địa chính cơ sở, trên bản đồ địa chính, trong sổ Mục kê đất đai, sổ Địa chính, sổ Theo dõi biến động đất đai như sau:

1 - Mã (ký hiệu) loại đất của từng thửa đất ghi trên bản đồ địa chính cơ sở, trên bản đồ địa chính, trong sổ Mục kê đất đai, trong sổ Theo dõi biến động đất đai: theo quy định mã (ký hiệu) loại đất ở cột thứ 3 Biểu 01-TKĐĐ, Biểu 02-TKĐĐ; đất chưa sử dụng, đất có mặt nước ven biển (quan sát) trong Biểu 03-TKĐĐ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2 – Mã (ký hiệu) loại đất của từng thửa ghi trong sổ Địa chính: theo quy định mã (ký hiệu) loại đất ở cột thứ 3 Biểu 02-TKĐĐ, Biểu 03 TKĐĐ (trừ đất phi nông nghiệp) ban hành kèm theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3 - Để bảo đảm sự thống nhất thể hiện mã (ký hiệu) loại đất của từng thửa đất ghi trên bản đồ địa chính cơ sở, trên bản đồ địa chính, trong sở Mục kê đất đai trong từng đơn vị hành chính cấp xã, quy định như sau:

a) Đối với các đơn vị hành chính cấp xã đang triển khai mà mã (ký hiệu) loại đất của từng thửa đất ghi trên bản đồ địa chính cơ sở, trên bản đồ địa chính, trong sổ Mục kê đất đai đã ghi theo Quy định tại Công văn số 4857/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 06 tháng 11 năm 20006 về ghi mã loại đất trong hồ sơ địa chính thì tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Công văn số 4857/BTNMT-ĐKTKĐĐ  ngày 06 tháng 11 năm 2006  về ghi mã loại đất trong hồ sơ địa chính thì tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Công văn số 4857/BTNMT-ĐKTKĐĐ nói trên.

b) Đối với các đơn vị hành chính cấp xã đã có thiết kế kỹ thuật – dự toán được duyệt nhưng chưa triển khai việc đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ địa chính; mới bắt đầu triển khai việc đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính nhưng chưa vẽ bản đồ địa chính cơ sở, chưa vẽ bản đồ địa chính hoặc đang chuẩn bị lập thiết kế kỹ thuật – dự toán để triển khai đều phải thực hiện theo quy định tại Điểm 1, 2 Công văn này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai) để nghiên cứu, Điều chỉnh kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu văn thư, ĐKTKĐĐ

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thế Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 415/BTNMT-DKTKDD về việc ghi mã các loại đất trong hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.367
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144