Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4104/CV-UB-QLĐT giải quyết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4104/CV-UB-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 20/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4104/CV-UB-QLĐT
Về việc giải quyết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 1998

 

Kính gởi:

 

- Sở Địa chính – Nhà đất thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

 

Để đáp ứng yêu cầu chuyển quyền sử dụng đất (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp) theo quy định của Luật Đất đai và Bộ Luật Dân sự và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động này, theo đề nghị của Sở Địa chính-Nhà đất tại công văn số 4480/CV-QLĐĐ ngày 30 tháng 9 năm 1998;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đơn (ghi rõ tình trạng sử dụng đất) và thị thực chữ ký trong hợp đồng của các hộ gia đình và cá nhân xin chuyển quyền và nhận chuyển quyền sử dụng đất.

- Sở Địa chính-Nhà đất và Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm ký xác nhận việc thay đổi quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên cơ sở quyết định của cấp có thẩm quyền giải quyết việc chuyển nhượng.

2- Thời hạn giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất ở Sở Địa chính-Nhà đất không quá 10 ngày, ở Ủy ban nhân dân quận, huyện không quá 15 ngày và ở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn không quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3- Sở Địa chính-Nhà đất nghiên cứu hướng dẫn thủ tục trình tự giải quyết chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện thống nhất, theo dõi tình hình, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết các trường hợp vướng mắc./.

 

 

Nơinhận:
-Như trên
-TT.TU:CT,
 PCT/QLĐT
- Cục thuế thành phố
- VPUB: CVP, PVP/QLĐT
- Tổ QLĐT
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4104/CV-UB-QLĐT giải quyết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.080
DMCA.com Protection Status

IP: 34.207.82.217