Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 409/TTg-KTN về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 409/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 30/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 409/TTg-KTN
v/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 799/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 3 năm 2012 về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chuyển mục đích sử dụng 559,99 ha đất (trong đó có 208,02 ha đất trồng lúa) để thực hiện 29 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai (kèm theo danh mục dự án, công trình cụ thể).

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổng hợp diện tích đất sử dụng cho các dự án nêu trên vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của Tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai./.

3. Việc chuyển mục đích đất để thực hiện Dự án sân golf Hòa Bình và Khu đô thị sinh thái Geleximco tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình sẽ xem xét sau khi quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh được Chính phủ xét duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3) Th. 15

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo công văn số 409/TTg-KTN ngày 30 tháng 3 năm 2012)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm

Diện tích (ha)

Tổng diện tích

Đất trồng lúa

1

Nâng cấp xây dựng đường Dân Hạ - Độc Lập GĐ2

Xã Dân Hạ - xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn

16,20

0,50

2

Cải tạo, nâng cấp đường Thành Lập - Tiến Sơn

huyện Lương Sơn

9,35

0,20

3

Bến xe tỉnh Hòa Bình

xã Sủ Ngỏi, thành phố Hòa Bình

3,50

3,50

4

Mở rộng Trạm dừng nghỉ QL6

Thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc

1,49

1,36

5

Xây dựng công trình hồ Muôn, xã Kim Sơn

Xã Kim Sơn, huyện Kim Bôi

4,60

0,05

6

Sửa chữa, nâng cấp hồ Khả

Xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn

36,23

7,87

7

Sửa chữa, nâng cấp hồ Cây Táo, xã Phú Thành

Xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy

27,7

0,05

8

Xây dựng hồ Mấc

Xã Bảo Hiệu, Yên Thủy

10,00

2,50

9

Trung tâm dạy nghề huyện Kim Bôi

Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi

1,83

0,04

10

Mở rộng trường Cao đẳng nghề Hòa Bình

Xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình

3,70

3,70

11

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hạ Bì

Xóm Nội Sung, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi

0,20

0,20

12

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Thượng

xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi

0,47

0,07

13

Xây dựng trụ sở Chi cục thuế huyện Lương Sơn

Xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn

0,30

0,30

14

Trạm quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Hòa Bình

Xã Dân Chủ, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình

0,16

0,09

15

Trụ sở Cục thuế tỉnh

Xã Dân Chủ, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình

0,60

0,32

16

Trụ sở Sở Lao động Thương binh XH

Xã Dân Chủ, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình

0,54

0,34

17

Trụ sở Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình

0,50

0,50

18

Mở rộng trụ sở UBND xã Cao Dương

Xã Cao Dương, huyện Lương Sơn

0,13

0,13

19

Trung tâm viễn thông Kỳ Sơn

Thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn

0,17

0,17

20

Trụ sở viễn thông Hòa Bình

xã Dân Chủ, xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình

0,5

0,4

21

Các khu tái định cư đất nghĩa địa phục vụ thi công đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình

huyện Kỳ Sơn

3,13

0,55

22

Các khu tái định cư đất ở nông thôn phục vụ thi công đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình

Xã Yên Quang, xã Dân Hạ huyện Kỳ Sơn

10,46

6,85

23

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Sủ Ngòi

xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình

0,74

0,72

24

Khu nhà ở Hoàng Vân GĐ 1

phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình

8,94

0,22

25

Khu đô thị mới Yên Quang

Xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn

135,80

76,90

26

Khu đô thị mới Trung Minh

Xã Trung Minh thành phố Hòa Bình

250,00

77,00

27

Khu đô thị mới và công viên dịch vụ vui choi giải trí

Xã Tân Hòa, xã Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình

31,70

22,44

28

Nhà điều hành sản xuất chi nhánh điện Kỳ Sơn

thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn

0,25

0,25

29

Dự án Showroom ô tô Hùng Mạnh

xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình

0,80

0,80

Tổng cộng

599,99

208,02

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 409/TTg-KTN ngày 30/03/2012 về chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, công trình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.425

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248