Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4036/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Văn Nam
Ngày ban hành: 29/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4036/UBND-KTN
V/v điều chỉnh quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc trên đất khi nhà nước thu hồi đất

Thủ Dầu Một, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị.

 

Qua xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1800/STC-GCS ngày 16/12/2010 về việc điều chỉnh quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc trên đất khi nhà nước thu hồi đất; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, chấp thuận cho điều chỉnh tăng đơn giá bồi thường về nhà ở và các công trình xây dựng trên đất là 20% so với quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mức điều chỉnh này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 01/01/2011.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, cùng Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quy định mới hoàn chỉnh về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với thực tế của địa phương.

 

 

Nơi nhận:
- CT&PCT;
- Như trên;
- Sở NN&PTNT;
- LĐVP (Cư, Trúc), Lm, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4036/UBND-KTN ngày 29/12/2010 điều chỉnh quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc trên đất khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.323

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!