Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 399/BXD-TTr về việc trả lời công văn số 48/UBND-CN ngày 7/1/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 399/BXD-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 10/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 399/BXD-TTr
V/v trả lời công văn số 48/UBND-CN ngày 7/1/2008 của UBND tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 7/1/2008 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có công văn số 48/UBND-CN đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với đề xuất của Sở Xây dựng Gia Lai về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với 66 căn nhà và xin ý kiến xử lý đối với 7 căn nhà thuộc diện nhà mượn, nhà có tranh chấp dân sự.

Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với những trường hợp nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất trước ngày 1/7/1991 thì Uỷ ban Nhân dân Tỉnh căn cứ theo quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội để hoàn thành thủ tục xác lập sở hữu toàn dân.

2. Đối với các trường hợp nhà đất mà Uỷ ban Nhân dân Tỉnh cho rằng thuộc diện nhà mượn, nhà có tranh chấp dân sự, đề nghị Uỷ ban Nhân dân Tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét lại. Trường hợp nào mà Nhà nước không quản lý, không bố trí sử dụng nhà thì Uỷ ban Nhân dân Tỉnh hướng dẫn người dân kiện đòi nhà tại Toà án./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP Bộ, TTr, hồ sơ. Ln5

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 399/BXD-TTr về việc trả lời công văn số 48/UBND-CN ngày 7/1/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.177
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14